Despre Noi Autocentru Select

În conformitate cu actele deţinute de instituţie, aceasta este societate care are statut de persoana juridică de drept privat, cu scop lucrativ. Este persoană juridică şi are un patrimoniu distinct, răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească și să execute în nume propriu drepturi patrimoniale și personal nepatrimoniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pîrât în instanța de judecată.

masina

La data de 18.12.2017 au fost adăugate următoarele genuri de activitate:

 • Transport rutier contracost de mărfuri în trafic internațional;
 • Transport rutier contracost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional;
 • Transport rutier contracost de mărfuri în trafic național;
 • Transport rutier contracost de persoane prin servicii ocazionale în trafic național.

Activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier este în concordanţă cu:

 • Legea 131 din 07.06.2007;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr 52 din 23.01.2001 pentru aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului privind modul de pregătire și calificare a conducătorilor de autovehicule, precum și condițiile de admitere a acestora la trafic;
 • Planuri și Programe privind instruirea și reciclarea conducătorilor de autovehicule, aprobate de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, ordinul nr. 217 din 05.07.2005.

În urma reformelor din cadrul sistemului instituţia obține lincența cu Nr.055866 din 19 iunie 2017 pentru desfășurarea activităţii de instruire a personalului din domeniul transportului rutier (categoriile A1,A2,A,B,C,CE,D).

Societatea cu Răspundere Limitată ”Autocentru Select” asigură pregătirea candidaţilor în conducători de autovehicule pentru obţinerea permisului de conducere cu specificarea unei categorii, subcategorii sau a mai multor categorii concomitent, de asemenea asigură pregătirea conducătorilor de autovehicule care transportă călători în regim de taxi, călători în trafic național/internațional, mărfuri în trafic național/internațional, mărfuri periculoase (ADR).

Instituția activează în conformitate cu prevederile Regulamentului intern și pune în aplicare Programele aprobate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova și Ministerul Educației al Republicii Moldova, precum șiCurriculumul „Conducătorul de Vehicul” privind formarea profesională inițială și continuă de toate categoriile/subcategoriile”, aprobat în calitate de document normativ și reglatoriu în baza procesului verbal nr.7 din 08 octombrie 2013 al ședinței Consiliului Național pentru Curriculum și pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1022 din 28 octombrie 2013.

CERTIFICAT COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ

 • Manager în transport;
 • Conducător auto transport călători național;
 • Conducător auto transport călători internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic național;
 • Conducător auto transport mărfuri în trafic internațional;
 • Conducător auto transport mărfuri periculoase (ADR);
 • Conducător auto transport călători în regim de taxi;
 • Școala Auto categoria A, B, C, D, E;
 • Asigurări Auto RCA, CASCO.